is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaakelyke inhoud en verdeediging eener kerkelyke redevoering, over Hebr. II, vs. 14b, 15.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

[ 73 3

tnen , en my en deze {tellingen liefdeloos beoordeeld , is 'er in dien Brief niet een eenig woord van fcheiden , raazen en liefdeloos be.

öordeelen. Hy ftaat hier vooren in myne

Verdeediging , men leeze hem eens oplettend.

Noch : En zuat de onfchuld van de door U genoemde zuaaraige Mannen aangaat, en het zeggen van de Befchuldigers dier Leeraaren3van een Cabale, daar daag ik U opentlyk op uit, om ti toonen de onfchuld dier Leeraaren, en de Be. fchuldigers derzelve, een. Cabale te wezen • fpreekt gy van fcheiden , raazen , lasteren en liefdeloos öordeelen , lees dan de Toets van Dominé Sterk , enz. en alle de overige fcbriften welke voor de party der Heeren befchuldigde Predicanten zyn in 't licht gekomen. — Dan zult gy , wanneer gy zonder Vooroordeel dezelve befchouwd, hiervan volkomen overtuigd wor* den.

Hebben deze woorden eenen zin , dan is het -deze: wanneer ik zonder vooroordeel de Toets van D?. Sterk, en alle, voor de party der Heeren befchuldigde Predicanten , in 't licht gekomen Schriften leeze , dan zal men volkoomen overtuigd worden van de onfchuld der befchuldigde Leeraaren, en dat derzei ver Befchuldigers E 5 eenq