Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NATUURLYKE HISTORIE

o f

UITVOERIGE B ESC HRTFING

DIEREN, PLANTEN

e n

MINERAALEN,

Volgens, het Samenstel van den Heer Met naauwkeurige Afbeeldingen.

TWEEDE DEELS, VEERTIENDE STUK.

De VARENS, MOSSEN, enz.

Te AMSTERDAM, de Erven van F. H OUT TU TN. MDCCL XXXIII.

Sluiten