is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurlyke historie of Uitvoerige beschryving der [...] planten [...]. Tweede deels, veertiende stuk. De varens, mossen, enz.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j)E MöSSfiN. 4*3

zyndigtmet Blaadjes, op drie ryën , bekleedden hebben aan de Draadjes dikke tangende Meelknopjes. Mooglyk zou hier her glanzige allergrootfte getande Rivier - Mos, van Vaillant, omftreeks Parys vallende behooren kunnen. In Sweeden vindt men he in de Veenige Moerasfen. De Roosjes of Sterretjes komen, in 't zelfde Plantje, opby zondere Takken voor. Hier kunnen , al: Verfcheidenheden , nog twee andere Mosien van Dilleniüs, t'huis gebragt worden,du weezentlyk weinig daar van fchynen te ver fchillen.

(18) Roosmos met tweezydige onverdeeld Blaadjes.

Op vogtige plaatfen , zo wel in Sweedei als in Engeland, groeit dit Mosje, dat wee zentlyk veel naar het Wederdood gelykt kruipende langs den Grond. In onze Provic ciën fchynt het nog niet waargenomen tezyr

(19) Roosmos met tweezydige tweedeelig Blaadjes.

D

rl8) Mnium Fol. diftichis integerrimis. F/. Suec. II. I Q85. Mnium Trichomanis facie, Foliolis integns. Dil

Musc. 236. T31. f• 5 .

rio) Mnium Fol. diftichis bmd.s. Gort. Ee.g. 11.

-87 Mn. Trichomanis facie Foliolis biftdis. Dill. ««.

Dd 4 •*

11. Dbbi» XIV Sivk.

IX. Afdeêl. 111.

Hoofdstak.

ItoosnioS;

I XVIII.

Mninm Trichomanis.

Wederdoodig.,

>. ♦'

? XIX.!

Fisfum.

Gefplee» |en.

I.

L.

H c

iT