is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ANTONIÜS. 27

Toen c;esar vervolgens ten vyfden male tot Conful benoemd wierd, koos hy dadelyk antoniüs tot zynen ambtgenoot, doch wilde kort daarop het bewind nederIcggen, cn aan dolabella overdragen, waaromtrent hy een voordel deed aan den Raad; dan hiertegen kwam antoniüs zich met zo vele heftigheid verzetten , en voer zo geweldig uit tegen dolabella, die hem van zynen kant niet fehuldig bleef, dat cesar, zich fchamende over dat onbefchofce gedrag, voor ditmaal van zyn voornemen afzag. Eenigen tyd daarna, als cjesar weder ondernam dolabella te benoemen, riep antoniüs, dat de vogels ongunftige teekenen hadden gegeven; waarop c je s a r geheel van de zaak afzag, en dolabella liet vaaren, die niet weinig hierover gebelgd was. Het fehynt, dat hy dezen zo wel ars antoniüs diep verachtte; want men verbaalt, dat, toen iemand hen beiden als verdacht by hem kwam aanbrengen, hy ten antwoord gaf, niet bevreesd te zyn voor die vet gemeste en fraai gekapte heeren , maar veel meer voor die bleeke en fchrale wezens; bedoelende daarmede brutus en cassius, die vervol.

gens