is toegevoegd aan je favorieten.

De levens van doorluchtige Grieken en Romeinen, onderling vergeleeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ARTAXERXES. 2$

ongeluk , dat hem zyne Tiara (nt) van het hoofd viel, waarop een Perfisch Jongeling, geheeten mithridates, toeloopende, zonder te weeten, wie hy was, hem kwetste met eenen fchicht aan den flaap van het hoofd, dicht by het oog. Deze wonde bloedde zo geweldig, dat cyrus duizelig en bedwelmd van zyn paard viel, hetwelk ftraks op den loop ging en voorts in het wilde omzworf. Het Paardedekkleed (»), dat op den grond gevallen, en geheel vol bloed was, wierd hierna opgeraapt door den dienaar van hem, die cyrus had gewond. Cyrus, vervolgens, hoewel zeer langzaam, van zyne bezwyming bekomende, beproefden het

eeni-

(m) Koninklyke Muts.

(«) ttylmrus 7r~A«{, dat xylander door equefiris pileus vertaalt, denkende aan zeker Hoofdharrtasch, waarmede ook de Paarden by de Perfiaanen gewapend wierden. Dan de omftandigheid van het afvallen, en dat het hier gezegd wordt vol bloeds geraakt te zyn, doet ons liever aan een haarig Dekkleed denken, waarop cyrus, in plaats van in eenen Zadel, gezeten hebbe, en dat te gelyk, toen hy viel, mede zal zyn afgegleeden»