is toegevoegd aan uw favorieten.

Aardrykskunde des bybels.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

#3 AARDRIJKS-KUNDE

Stam heilagen, opmerken, en eindelijk de fteden befchrijven, die in eiken Stam gevonden werden, alleen zal ik , bij de fteden , wier befchrijving reeds in het voorige van dit Werk, bij gelegenheid, is voorgekomen, de Bladzijde aantekenen, waar men die befchrijving vinden kan; waar de Lezer enkel de naam eener ftad vindt, zonder dat er eene befchrijving wordt bij gevoegd , of dat hij naa het voorgaande van dit werk verzonden wordt, wete hij, dat zoodanige ftad of plaats* nergens elders voorkomt, en dat ik er dus niets van wete te zeggen.

EERSTE AFDEELING,

yy ij maaken derhalven eén begin met de eérJ fte landverdeeling, bij welke de landftreek over den Jordaan, Gilead, Bafan, naderhand Pered, enz. genoemd, en zich uitftrekkende van de beek Arnon, tot aan het gebergte Hermon, of den Antilibanon , en van den Jordaan , tot diep in de woestijnen van Arabië, zelf tot den Eufraat, gelijk wij in't I. Deel. Bladz. 162. gezien hebben, zoo als die den beiden Koningen sihon en og ontnomen was, nog bij het leven van moses, door dezen leidsman des volks, aan twee en eenen halven Stam, ruben, gad, en half manasse verdeeld is geworden, welke Stammen er ook

ter^

Eerfte verdeeling, van het land beoosten den Jor* daan, aan twee en een halven Stam.