is toegevoegd aan uw favorieten.

Catalogue van een aanzienelyke party meubilaire goederen [...]. Alles nagelaten door [...] Leonard Thomas de Vogel. Al het welke verkocht zal worden op dingsdag den 16de september 1794 [...]. Door J. Posthumus, P.B. Bunel, A. de Lange, B. de Bosch Jeroniemusz. W.H. Stoopendaal, S.A. Lenaertz, A. Ypelaar, G. Twisk Cornelisz., H. Hoefkens, J.D. Mercker, G. van Heyningen, J.J. van der Meulen, N. van Walree, W.H. de Mol, T. Bruyn en A. Doublet. Makelaars te Amsterdam. By wien de catalogue te bekomen zyn, als meede by de heer Cornelis van der Linden

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATALOGÜE

Van een Aanzienelyke Party

MEUBILAIRE

GOEDEREN,

Beftaande in:

Extra Oude PORCELYNEN , fraav BEELD , LAK eil GLASWERK, Capitaale BEDDENS, MATRASSEN, DEKENS en GORDYNEN &c. magnifique SPIEGELS, BRANCHES enLANTAARNEN, keurlvke op Glas geërsde SCHILDER YEN en PRENTEN in Lysten met Glazen, Suprafyne Smirnfche TAPYTÈN, VLOER- en GANGKLEEDEN &c. Mitsgaders Fretieufe a 1'Anticijue en Moderne

MEUBELEN,

Waar onder propte

AMEUBLEMENTEN.

Alsmeede een groote Party

THUYNCIER.AADEN.

als

Marmore en andere VAASEN, BORSTBEELDEN , THUYNBANKEN, SCHOPS TOELTIES, BLOEMEN in Potten, BROEY. LESSENAARS en RAAMEN, THUYNMANS GEREEDSCHAPPEN &c. Een Capitaal en extra fraay TREK.JACHT, ROEYSCHUlTJE, PRAAMEN, V1SCHWANT &c. En laatfielyk

PAARDEN, diverfe RÏTUYGEN, TUYGEN, STAL GEREEDSCHAPPEN, HOOY en STROO, &c. En diverfe andere GOEDEREN meer. Benevens een

DUBBELDE BANK in de kerk te BREÜKELÉN.

Alles Nagelaten door Wylen den Wel Ed. HEER

LEONARD THOMAS de VOGEL.

Al het welke Verkocht zal worden Op Dingsdag den 16de September 1794. en volgende dagen, des Voormiddags tert half tien uitren praecies, op de Hofïk-edé VYVERHÖFF 1 geleegen tusfchen NIEUWERSLUIS en BREUKELEN. Door

J. POSTHUMUS, H. HOEFKENS, P. B. B U N E L. I. D. MEKKER,

A. de LANGE, G. van HEYNINGEN,

B. de BOSCH Jeroniemdsz. J. J. van der MEULEN, W. H. STOOPENDAAL, N. van WALREE, S. A. L E N A E R T Z, W. H. de M O L, A. YPELAAR, T. BRUYNen G- T W I S K. Cornklisz , A. DOUBLET.

Makelaars te Amfterdam. Sy wien de Catalogue te bekomen zyn, als meedt hy de Heer Cor. nelis van der Linden, Nbtarit Crs. tot Breukelen. Sullende allet Saiitrdag en Maandag, voor de Verkoo[dJ£ vatt eei uier te zien zyn,