is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

244 gratianus. theodosius.

Graafs van dien naam , in den aanvang zyner Regeeringe gedood , (bladz. 221.) tot Ryksgenoot. Als Hertog van Mefie hadt deeze te vooren , met eenen moed en beleid boven zyne jaaren, dat Wingewest tegen de Barbaaren befchermd; doch veiligst vindende voor den ftorm , die op zynen Vader losbarstte, te zwigten, was hy naar Spanje , zyn Vaderland, geweeken , en dus lang daar gebleeven als in eene foort van ballingfchap , tot dat gratianus hem terug riep. Dus werdt hy nu valens Opvolger in het Oosten. De Wetten, die hy daar maakte , waren treflyk; maar hy liet te veel Gothen in het Ryk nestelen, gratianus volgde , doch voorzigtig, dat voorbeeld , bewees den Alaanen gunst , en bevorderde zelfs fommigen aan het Hof, of in het Leger. Men kwam hiertoe , om dat men onvermogend was zyne eigen Krygsbenden te betaalen; des nam men anderen aan, die minder kostten. Deezen gebruikte men, om Vyanden, die onverhoeds aanvielen , wanneer men geen Volk Ipoedig genoeg uit de Wingewesten kon .haaien, met een ander Leger van Barbaaren te wederftaan. In het begin was men er wél van gediend; maar daarna leerden deeze Benden de Krygskunde der Romeinen, en werden te talryk, des men ze niet meer.

dwin-