is toegevoegd aan uw favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

436 harde vervolging.

dan zeventigmaalen, roepen : O myn Heer , myn God ! Dit werdt, een half uur verre , te Leerdam gehoord. De Drosfaard , door dirks lyden bewoogen, en niet hartig genoeg , om het langer aan te zien , keerde hem den rug toe , en gaf den beul last, om den Man aan eenen korten dood ,te helpen. O welke harde Tyden ! ——— Vier Pastoors in 's Haage , op voorgeeven van afval, (maakten mede den dood. Eén van hun was befchuldigd, een Kind in het Neder duit sch gedoopt te hebben. En- dat verdiende in die dagen zulk eene geweldige ftraf! Ook fmaaktc philips Plakaat, in den jaare 1570 , den Jooden niet , waarin hy hun verboodt, in Gelderland of in het Graaffchap. Zutphen te woonen. Dan , on¬

danks de ftrengere Plakaaten tegens het Boekdrukken ; ondanks de poogingen , om Trentè's Kerkbcfluiten in te voeren; en de ydelheid der klagten van Neêrlands Ballingen op den Ryksdag te Spiers; hieldt men nog eenige verbooden' Vergaderingen in 't geheim. al va deedt wel eene algemeene vergiffenis , doch met veele bepaalingen afkondigen, het geen eenigen, hoewel met groote vrees, deedt wederkeeren. Zyn eisch, van den X en XX Penning op te brengen , gaf groot ongenoegen ; en Amfterdam, waar men ter betaalinge ongezind was, in eene boete van vyf-

ën-