is toegevoegd aan je favorieten.

Historie der waereld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

195 reizen van peter pen I.

en eene witte linnen - broek , dagelyks op de gemelde Stad te vaaren , om dus de Stuurmanskonst te leeren ; alles daar zeer naauwkeurig te bezigtigen ; in een klein huisje by andere lieden te Zaandam in te woonen , en , by afwezigheid der Vrouw, zelf den pot te kooken ; dagelyks op de Scheepstimmerwerven te gaan arbeiden; alles daar , zeven weeken lang, te onderzoeken , en te leeren wat tot den Scheepsbouw behoorde ; daarna zelf te Amfterdam een Schip te timmeren ; vervolgens met het Gezantfchap naar den Haag te reizen , daar gefchenken aan de staaten te laaten geeven , en drie kostbaare koetzen van hun terug te ontvangen ; in den volgenden jaare 1698 , met het Gezantfchap in drie overgezonden Engeifche Oorlogfchepen naar Engeland over te fteeken ; alle Kónften en Weetenfchappen aldaar te onderzoeken ; nu eens als een Edelman , dan als een gemeen matroos te verfchynen , en op de Scheepstimmerwerven zich meer in die konst te volmaaken ; aftekeningen van alles mede te neemen ; voorts van daar naar Holland terug te keeren, en wél voldaan over alle eerbcwyzingen in de gemelde Landen , de reis naar Weenen aan te neemen; aldaar Keizer leopoldus te ontmoeten ; en, verder naar Italië willende, fchielyk naar zyn eigen