is toegevoegd aan je favorieten.

Geschiedenis van de godsdienstige gevoelens der eerste christenen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. Deel. I. Hoofd. I. Afdeel. IV. Stuk. 187

den naam van andere mannen hebben gefteld: (e) doch meer kan men met zekerheid niet zeggen, Veeleer fchynt het, zeer onwaarfchynlyk te zyn, dat ze iets hebben gefchreeven. (ƒ) Maar nogtans moeten wy hierby nog wat ftaan blyven, en inzonderheid onderzoeken, of die Mannen, welke van zommigen als Schryvers dezer Secte te boek gefteld worden, werklyk Ebioniten waren.

Aquila , de bekende overzetter des O. Teftaments, zoude, gelyk vericheiden meenen, tot de Gezindte der Ebioniten hebben behoord; (g) doch anderen trekken zulks in twyfel. (//) Een byzonder bericht aangaande dezen man vind men by Iren^us. (i) Doch deze Aquila leefde eerft in de tweede eeuw, onder de regeering van Hadrianus, in het jaar 128. (£)

Sym-

(c) Hieronym. contr. Lucif. cap. 8. Basnage annal. polit. ecclef. Tom. 2. pag. 8.

(ƒ) Semler prolegom. ad Baumgarten polem. pag. 209.

O) Walch hift. eccl. N. T. pag. 650. Hieronym. prxfat. in Jefaiam.Baümgartens uittrekz. der Kerkhift. d. 2. afd. 2. § 123. (Hoogd.)

(/;) Danveus in Auguftin. de hreref. hier. 10. opp. pag. 927.

(0 Adv. haref. lib. 3. cap. 24. Epiphan. de ponder. & menfur. cap. 14. 15. Carpzov. Crit. S. V. T. pag. 553. Euthymius Zigabenus prafat. in Pfalm. pag. 192. R. Dav. Ganz ll-f HDï Pag- 101. 118. Morini exercit. 8. bibl. lib. 2. cap. 6. pag. 348. Wolf biblioth. Hebr. part. 1. n. 1804.

(O Cave hift. litt. fcript. eccl. feft. 2. pag. 24. Hodius de biblior. verfion. orig. L. III, P. I. cap. 1. pag. 235. anno 130.