Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

344

Simon de Toveraar.

hy, als van Engelen gegeeven. 00 De Schriften der Propheeten zeide hy, waren van geene verpligting; men moeft zyne fchriften leezen, (p) en zyne byvoegzels en bevelen opvolgen; (q) want dat hy alleen de Schrift regt kon verklaaren. (r) Hy ftelde twee eerfte eeuwige Wezens, een goed en een kwaad ; 00 een gevoelen, het welk hy aller eerft beweerd zou hebben, (0 niet de Gnoftiken: gelyk Dan^us meent: (u) eene leerftelling, waaruit alle overige, van hem beweerde ftellingen voortvloeiden. (*) Daarby nam hy veele Goden aan; (y) nam flegts één' perzoon in de Godheid, (z) Zo vondt hy ook de Leer van de Monen uit. 00 Agt dergelyke

Mo-

00 Bebelius I. c. pag. 92. O) Bruker hift. crit. phil. T. 2. Lib, 2. 00 FtACü catalog. teft. verit. pag. 57. Chemnitz exam. concil. Trident. lib. 1. Pelargi quajftion. Euang. pag. 57.

Vossius de hiftoricis gracis lib. 2, (?) Siricius de Simone pag. 26.

00 Vincentius Lirinenf. comment. adv. praf. haref. novat. cap. 35.

O) Buddeus de eccl. apoft. cap. 5. § 3. pag. 327.

O) Thomasii fchediafm. hift. de defin. phil. pag. 25. 1

(«) Ad Auguftin. de hasrefiarch. ha?r. 1.

O) Horbei di(T'. de uit. origine Simon. Wolf de roanichanfmo ante Manich. feót, .3. § 40. . 00 Basnage annal. polit. eccl. T. 1. pag. 475.

OO Sander de vifib. eccl. pag. 227. Lorinus in epift. Jud* pag. 333.

00 Wolzogen comment. in Ada Bibl. fratr. unitar. T. J>. pag. 54. Elias Cretenfis üi fcholia ad Nazianz. orat. 6,