is toegevoegd aan je favorieten.

De paketboot, of Historie van Engeland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE PAKETBOOT. 163

goeden fukkel van een Koning hendrik de Vide weer op den throon geplakt,'zo dat hij toonde den naam van Konings maaker met recht te verdienen.

eduard nu weder de beurs gefpekt. hebbende, trok wcêr naar Londen en joeg den Koning hendrik VI, weêr van den throon, leverende een flag aan warwik , waar in deze fneuvelde. margaretha die 't nog eens gewaagd hadt, om eventjens nog reis te^plukhairen, raakte met heur' zoon gevangen en werdt naar Frankrijk terug gezonden ; terwijl heur zoon door den Hertog van Glocester , een nijdige vent, die nu ook een duit in 't zakjen wilde leggen, benevens den dikwijls op en aangezetten Koning hendrik VI, vermoord werdt.

eduard die nu al zijn vijanden te onder gebragt hadt, bezat den throon nu in rust, maar kreeg vervolgends een kuur van zig eens te willen doen waarzeggen , om te weeten wie hem opvolgen zou ; aanftonds werdt 'er door heel Londen, om waarzeggers geloopcn, en,

of het fpel fprak, nu was 'er juist geen een bij de hand ; zo gaat het altijd als men iets L 3 heb-