is toegevoegd aan uw favorieten.

Huys-apotheek voor onvermoogende menschen. Om zig [...] zonder doctor, apotheker en chirurgyn te konnen herstellen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOOR ONVERMOGENDE, ftf

doeken teegen 't voorhoofd. Of' fcbelkruidwaater, venkelwaater en roozewaater, van elk even veel; en met dit onder een ver* mengde vogt, de oogen twee, of driemaal daags gewaflèn.

O O R P Y N.

Ontftaat dikwils door eene koude vogtigheid der harszens, in welk geval dienftig zyn die zelfde middelen als in 't voorig artikel zyn opgegeeven om de harszenen te Verwarmen. Ook diend roozemaryn, anyszaad en eomynzaad, van elk een once, gekookt op een pint waater, en die waaszem door middel van een tregter in de ooren gebragt, zo zig een koude op 't oor gezet heeft, dienen deeze zelve kruiden nog beeter , wanneer ze gekookt zyn in Brandewyn.

QORZUIZING, of RUrSZEN» cn TUITEN der OOREN.

Dit ongemak beftaande in eenig onaangenaam geluid, binnen in de ooren al is alles uitwendig in ftilte, ontftaat dikwils uit dezelve oorzaaken als 't voorige in welk geval dezelve middelen dienftig zyn, P zom-