is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandeling, strekkende tot betoog van het eeuwig [...] onderscheid van zedelijk goed en kwaad.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZEDELIJK GOED en KWAAD. 233

,(*^ Deze zijn de woorden van Villaume, brieven over het kwaad, D JH. bl. 115. elders leert hij, dat de ftaac der zonde voor den mensch , voor zijne welvaart en verbetering, voor de ontwikkeling zijner krachten, voordeeliger zij, dan de ftaat der onfchuld, dat de deugd alleen ruste op het zedelijk bederf, dat de verhevener deugden jegens onzen medemensch, zonder zedelijk kwaad, niets deugdzaams hebben, (bl. iiö.); dat het er zonder zedelijk kwaad in de Weereld zeer fober zoude uitzien, dat door te ftellen, dat door den val van Adam de zonde in de Weereld kwam, mgn in de, daad dien val verheft, tot het grootfte heil, dat ooit hec menschdom kon te beurt vallen, ^bl. 179.) Zie ook bl. 246. (_b) Zie de aantekening O) op §. 51.

§. 80.

Voeg hier bij den heillozen toeleg van veelen , om op allerleie wijzen, door alhrleie listen, \ de kloppingen van het geweten in zich zeken, 1 en anderen te verfmoren.

Dit nu gefchiede, of door de infpraak van hét gewisfe, met verfcheiJeue Deïsten, met verachting te behandelen, of aan enkele vooroordeelen toetefchrijyen, waar van wij 67. iets gemeld hebben; of dezelven, gelijk thans dikwerf plaats heeft, te ontbinden in een bloot overleg van wijsheid en voorzichtigheid, alles P 5 »f-

h. Pogingen , om het geweten te doen zwiji gen,