is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen over de goddelyke eigenschappen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

448

OVER GODS

maaktheeden en zwakhaedeu ontleend zyn, geenzins zoo mogen opgevat worden, als wanneer ze

van

ding te kennen geeft, en , dewyl in het medeiyden, of de erbarming, zulke uitwerkzeieu befpeurd worden ,een trillend hoofdfchudden, trillende opening en fiuiting der oogleeden , eene bevende ftem , en diergei)keu , die hartstochten betekent , waarv an zuike tekenen uitwendigblyken zyn,(ScHULT. iu Job p. 396.^00 wordt daardoor ook Gods Bermhartigheid oeichreven.

Niet minderen nadruk hebben de woorden in betN.T. gebruikt, om GodsBermhartigneid uittedrukken.2?ta<*7XJ* 1 60 XwXttrX^Pfuu9 de ingewanden betekent , en beroerd of brwogen te worden in de ingewanden , zyn op die wyze tot de mededogenheid en de bermhartigheid overgebragt, als het Hebreeuwfcbe Dm / waarmeede het in zyne kracht en betekenis overeen! temt. (Wolf. Cur. in Marc. VUL 1. Kypke ad Ma rw XIV. 14.) Dus vinden wy van inner/yke beweegingen der Bermhartigheid Luk. L 78. van inner/yke otweegingen van Jefus Kriftus Fiuc. L 8. van bewogen te worden niet inneriyke Önifermingen Matti. XIV. 14. en elders.

^Oampftoe door Bermhartigheid 2 Kor. L 3. en in 't meervoudige getal door ontfèrmingenRoM.Xll. 1. vertaald, -OtKinpfUM door Ontfermer Jak. V. 11. en door Bermhartig Luk. VI. 36- en het werkwoord "Or/.rsipsa ontfermen. Rom. IX 15. Deeze flammen af van het wortelwoord "eixu, dat wyken of toegeeven beteekent Gal. II. 5- en eigenlyk gebruikt wordt van dingen die week, toegevend, en zagt zyn, die lichtelyk de indrukzelen en werkingen van andere dingen ontvangen, en cemakkelvk om te behandelen zyn , het geene dan tot de Bermhartigheid is overgebragt, waardoor men met hard, ftyf, ftreng, maar zagt, en toegevend van gemoed is , licht bewogen wordt door de elenden van an-

de-