is toegevoegd aan uw favorieten.

Alle de werken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ONKUNDE DER GRIEKEN. 105

door de nabuurigheid ook by hen bekend geweest; de Scythen (r) zyn 't geworden door die, welke den Pontus bcvaaren; en allen, die langs de Ooster en Wester Zeën woonen, zyn in kennis geraakt by die geenen , welke iets , dat hen betrof, hebben willen befchryven. De Volken, die verre van de Zee woonen, zyn hun eenen langen tyd onbekend gebleeven ; ëh 't zelfde, gelyk blykt, is met Europa ook gefchied: want - hoewel de Romeinen, al lang geleeden, zeer magtig geweest zyn, en -zwaare oorlogen gevoerd hebben, nogthans maaken herodotus,th ucyd rdes, en andere Historifchryvers van dien tyd, geen gewag daarvan, nadien de Grieken niet dan zeer laat kennis daarvan bekomen hebben. Hunne onkunde van Gallie en Spanje is zo.groot geweest, dat zelfs deezen, die voor de naauwkeurigfte Schryvers gehouden geweest zyn, gelyk eforus, zich ingebeeld hebben, dat spanje, 't welk een Land is, dat zich zo verre naar 't Westen uitftrckt, maar eene Stad was; zy verhaalen toch niets van de gewoonten dier Landfchappen, noch wat aldaar gefchiedt. Hun verre afftand heeft hen onkundig doen zyn van de waarheid; en de begeerte om beter onderrecht te fchynen, dan anderen, heeft hen valsheden' doen fchryven. Heeft men dan reden om zich te verwonderen, dat ons Volk, liggende niet dicht aan de zee,

noch

CO Of Tartaaren.

G S

t

IV. . Hoofdft.