is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jjj 't algemeen eeschouwd. 75

deelte uitmaakt van de Kelk (Calyx), welke of alleen tot Steunzel dient of tot bekleeding van de Bloembladen, en dan het Bloemhuisje (Peri-ntldum-) geheten wordt. Even zo bekomt ook de Kelk , wanneer zy de Vrugtbeginzels bevat, den naam van Vrugthuisje {Pericarpium) wordende in 't vervolg het Zaadhuisje , de Befie of Vrugt. Men ziet dit duidelyk in de Roozen , alwaar het Vrugtbekleedzel, dat de Knop maakt, van de Kelk , die vyfbladerig jss is afgezonderd. In de Narcisfen en dergelyker is alleenlyk een Vrugthuisje {Pericarpiuni), dal de Bloem onderfteunt, en geen eigentlyke Keil (Calyx) of Perianthium. De Leliën, Tulpen enz. hebben niets dat 'er naar gelykt; alzo he Vrugtbeginzel in dezelven binnen de Bloem huis vest. In de Appel- en Peereboomen, en onein dige andere Plantgewasfen , is de Kelk zo we een Bloem- als Vrugtbekleedzel.

De Bloemblaadjes, wier Kleuren en verfchi lende Geftalte de Schoonheid der Planten ui maaken, zyn door den beroemden Tourni fort tot de voornaamfte Kenmerken van 01 derfcheiding in dezelven gebruikt geweest. En fchoon zy thans minder in aanmerking k» men, dan andere deelen van de Bloemen , k; ik nogthans niet voorby , daar van kortelyk fpreeken. Die, welke uit één Bloemblaadje b Haan , worden monopetali of Eenbladige Blo men; die 'er uit yeelen famengefteld zyn pol

1

ÏI. Dm.. I. Stuk-

Inlei*

DING. 1

Onder-

" icheidinj» ;- der Bloemen.

1-

5

)-

n

te

y*

■e-