is toegevoegd aan je favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PolyAdelphi a. 191

Bladen by Plumier, is thans , hoe verfchillende ook van Vrugt, tot dit Geflagt be-J trokken. De Vrugt, naamelyk, komt naby aan] die der Elzen, gelyk Sloane aanmerkt, die* 'er Moerbezie - Boom Bladen aan geeft, en vyfbladige geele Bloemen. Hy befchryft dit Gewas , op de Velden van Jamaika waargenomen, als een Boom , van dikte als een Menfch om zyn Middel , en veertig Voeten hoog wordem de, met een bruine en gefcheurde Schors. Dc Eladen hebben de langte van drie Duimen en zyn half zo breed by het Steeltje, dat de langte van een Kwartier Duims heeft. Myns oordeels gelyken dezelven, volgens de Afbeeldingen , meer naar Olmen- , dan naar MoerbezieBladen. Die van Ehret, door Trew aan 't licht gegeven, is ongemeenfraay. De Meeldraadjes verdeden zig niet in vyf, maar flegt! in twee Meelknopjes. Linnjeus hadt gezegc van drie (*> Dit alles doet een groot onderfcheid blyken, tusfchen deeze en de voorgaan de Soort. De Vrugt is zo Meelig, dat met in onvrugtbaare Saizoenen daar van op Jamai fca gebruik maakt tot Beeften - Voeder , z Sloane aanmerkt, en dus deeze Boomei veelal in 't afhakken fpaart , wordende deez Vrugten, die wat Balfem- of Harstachtig rui ü ken

(*) Antiera term* (waaifchynlyk tems.,) Syst. Nat. XI Tom. II. S°8-

II.Peel. III. Stuk,

II.

IFDEEL.

XVII. ÏOOFDTUK.

Basten Zeier.

. I

1 1

1