is toegevoegd aan uw favorieten.

Handleiding tot de plant- en kruidkunde [...] volgens het zamenstel van C. Linnaeus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4a4 Zesmannige Lelie-

V.

'Aft'IEL. III.

Hooïd«ras,

i.

Jkfasfoma, depresfa.

Neetge drukte. W LXXXV,

-F»;-;, i.

(

tegenwoordig, nu ik dit fchryve, in't midden, van December des jaars 1779, andermaal bloeide, hadt de Kruidkundige Hortulanus, de Heer Storm, de goedheid, van my daar van twee Bloemen mede te deelen , die ik om de zeldzaamheid hier,in Fig. 1, op Pn. LXXXV, heb. in 't koper doen brengen. Ik zal derhalve ook een kort woord zeggen van deeze Plant.

M a s s o n 1

De Kenmerken zullen zyn, een Klokvormige Bloem , die in zesfen gedeeld is, met omgéboogen Slippen en in waards gekromde Meeldraadjes.

De eenigfte Soort, misfehien, daar van tot heden bekend (1), geeft uit haare Bol of Wortel twee Bladen , die tegenover e'kander vjak ap den Grond leggen, zynde van ovaalachtige figuur en donker groen. Zy gelyken veel naar de Bladen van den Hsmanthus, zo als die zyn na 't vergaan van de Bloem. Hier tus« fchen komt een ronde Knop te voorfchyn van een hal ven Vuist groot, die aan den omtrek bezet is met Bloemen , welke zig vervolgens jver de geheele rondte uitfpreiden. Een deezer Bloemen vertoont zig by c, alwaar men de gedaante ziet van het onderlluk, dat wit-

ach-

3eels ii. Stuk der Hedendaarfiit Vaderlar.dfihe Letttreiftr.m. ■ik, bladz. HS , *74 & 313. (ij Mas.'onia. Thunb,