is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

a3o DE REPUBLIEK DER

XXVL

BOEK,

1785.

'Wat wet van derzelverwaarde 0: onwaarde te houdei hebbe.

„ overleggingen en daaden dier edele „ Genootfchappen kenmerken, leder Lid „ moet hier toe medewerken; niemand „ moet zich te vroeg kundig agten, te „ veel op zich zeiven betrouwen om „ iets doldriftig door te zetten; zorgen dat niets ontydig verrigt worde; niets moet te vroeg gefchieden, alle din„ gen, zullen zy weezenlyk goed zyn, moeten hunne rypheid hebben; maar ook niets, waar toe de tyd daar is moet verzuimd worden. Wanneer der„ gelyke Sociëteiten dus ingerigt, dus onderhouden worden, zyn ze zekerlyk, „ ten allen tyde, voor het welzyn des „ Lands , voor de bewaaring der Voor„ regten , en beveiliging der Burgeren „ van het uiterfte nut en aanbelang (*).'* In hoe verre de Burger-Sociëteiten, over 't algemeen, en eenige in 't byzon■ der, beantwoord hebben aan deeze heilzaame raadgeevingen, en nutte waarfchuwingen} of 'er van afweeken, zullen wy niet op ons neemen te beflisfen; dit alleen mag ongetwyfeld bevestigd worden, dat zy alle op verre na niet gelyk Honden. Wie dezelve, ten deezen dage, op verfchillende plaatzen, bezogten, (want 'er was eene onderlinge toelaating der Leden, in verfchillende Plaatzen, het too-

nen

(*) De Pligt van ieder waar Patriot in het tegenwoordig voor der Burgeren Vryheid en Leeven allergevaarlykst tydflip. Te Haarlem by F. Bohn ï?86.