is toegevoegd aan uw favorieten.

De Republiek der Vereenigde Nederlanden, zinds de Noord-Americaansche onlusten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERENIGDE NEDERLANDEN. 95

ly tegenwoordig nog by die zelfde gedagten bleef? was zyn even rustig antwoord Ja! Doch wat hy ook mogt gezegd hebben, het vonnis zyner Amptsverhating, 't geen fpoedig volgde, was reeds geveld (*).

De Broeder deezes zo onwaardig behandelden Heere Mr. Raymond Slicher , Secretaris van den Hove van Bolland, ten : tyde der Omwentelinge in 'sGravenktage' aan mishandelingen en zwaarder bedreigingen blootgefteld en genoodzaakt zich te verbergen, voor de woede des Gemeens, was vervolgens, met toeftemming van zyne Hoogheid, de Hofplaats ontweeken, en na Brusfel verreisd. Niet lang daar naa trok zyne Hoogheid dit verlof in. Eene intrekking welhaast gevolgd door een beklag des Hofs by de Staaten, het hard voor andere Secretarisfen oordeelende, dat zy den post van den Heer Slicher langer zouden Waarneemen; fchoon zy des. geene klagten altoos gedaan hadden. Maar, wanneer de Heer Slicher, vervolgens zyn bezwaar te kennen gaf, over den Eed op de nu ingevoerde Conftitutie, deedt het Hof hier van onverwyld de weete aan de Staaten, die niet marden om terftond de gegeevene

Com-

(*) In de Verzam. by de Chalmot IX. D. vindt rnen een Brief van den Heer H. Slicher aan den Verzamelaar gefchreeven , die over de geheeie behandeling hem aangedaan veel lichts verfpreidt, als mede de opgave der oorfpiongelyke Stukken, van bl. 34—53' met overwyzing tot het Vil. D. dier lerzamel. bl. 292—20Ó. waar reeds een erf ander Stuk, hier toe betrekkelyk, geplaatst was. '

LVI. boek.

I788.

li. sU-

:her van tyn pose >ntzeu