is toegevoegd aan je favorieten.

De Abderiten. Eene staatkundige roman.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jbderite» eenvoudig genoeg ^

deeze ZQ ^ fe ^ £

ted!:rr!Iy5eLeden ï zr,fe:ryheidvandee2e

ver^gentli ere" en &

IS 4' d£ * —en

.erK^fr alIeeU —^wyZe;. .

^DeAcadem;ete^^CvielK0RAx - ^ 't Woord,) h0lldt zig aan zodanig eene

V «iet Waoneer men niet over alles mag

V *^P*#W* dan is her evenzogoed, als ,, of men o ver - niets philofophee»;

We! oyer alles, (zei de Pnefident Tienman

i -\ T O Df A , __

» Haare Kikvorfchen? " _ voegde ko^ er lachende, by; en dit was was ook weeWfek het geen. de Prudent had willen ze.f3 - het «, beving hem eene

Joort van beklemdheid, als 0f hy, tegen zyn ftflfc gevoelde, dat hy een, dwaasheid .eggen

wil-