Beschouwing van het leven en de natuurlyke kragten der menschen, en de oorzaaken des doods. Nevens een bewys der mogelykheid dat dezelve levendig kunnen begraaven worden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar