is toegevoegd aan je favorieten.

Over den brief van Paulus, aan de Philippensen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

P H I L I P P: UI. vs. 9. 159

De regtvaardigheid des geloofs alleen is eene levendige regtvaardigheid; daardoor alleen kunt gij bekwaam worden om de regtvaardigheid te doen.

Voords opregten; wenscht gij in Christus gevonden te worden , verfchijnt dan ook nimmer in uwe toenaderingen tot God zonder Hem; begint fleeds met de levendige geloofsvereeniging met Christus; zonder Hem kunt gij nooit, zelfs in den Piemel, het aangezigt van den regtvaardigen en heiligen God aanfchouwen; door Hem alleen, maar ook door Hem waarlijk hebt gij den toegang met vrijmoedigheid tot den Vader.

Eindelijk, is dit uw beftaan, uwe beoefening, uwe beftendige keuze ; weet dan , en gedenkt het tot uwen troost, gij zijt in Christus, en gij zult als regtvaardigen in Hem gevonden worden; zoodanig zult gij bevonden worden in uw eigen gewisfe, dat langs dezen weg door die vereeniging met Christus en verlogening van eigene geregtigheid in Jefus bloed meer zal ge. reinigd worden van doode werken, om den levendigen God te dienen.

Zoodanig zult gij bevonden worden bij de menfchen , vooral bij uwe medegelovigen, die daaraan bekennen zullen dat gij in Christus leeft.

Zoodanig zult gij vooral bevonden worden voor den rigterftoel van God.

Wat