is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§8 Chriftelyie

V. Waar toe nog eindelyk?

A. Dat deeze ftraf zal moeten ondergaan worden zonder hoope op eenig einde tot in alle eeuwigheid, eene omftandigheid welke zeker allerverfchrikkelykst zyn zal.

V. Maar is deeze eeuwige Verdoemenis van den zedelyken mensch wel zeker ?

A. Allerzeekerst,als welke fteund op het getuigenis der reede, zo wel als op dat van Gods woord.

V. Hoe getuigt de reede dit ?

A. De reede leert, dat de mensch onfterrTelyk is en zedelyk ongefteld ftervende, noodwendig eeuwig zodanig moet blyven, vervolgens dat zo lang hy zodanig blyft, hy ook een voorwerp is van het goddelyk ongenoegen, dus van Gods eeuwig ongenoegen, het welk hy byzonder voor de eeuwigheid den ftaat der volmaakte vergeldinge heeft wechgelegt.

V. Hoe Gods woord?

A. In verfcheide plaatfen, als onder anderen Dan. XII: vs. 2. en Math. XXV: vs. 41. welke laatfte plaats byzonder tot beveiliging dient, als men derzelver overftelling befchouwt tegen het geen van den rechtvaerdigen gezegd word. vs. 46.

V. Kan men ook uit de ondervinding iets hier toe by brengen?

A. Ja, de ondervinding leert, dat het den godloozen in deeze waereld meenigmaal goed,

en