is toegevoegd aan je favorieten.

Onderwys in de christelyke zedenleer vraagswyze opgestelt.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zedenleer. XV. Hoofdstuk. 167

voor God onderfcheid van anderen , en dus den zeiven bewegen kan, om, den eenen eerder dan den anderen, tot dien ftaat over te brengen.

V. Welke is de tweede ?

A. Dezelve gefteldheid en werkzaamheid kan vervolgens dus genoemt worden, om dat alleen de Goddelyke kragt, de bewerkende en onderhoudende oorzaak is van dezelve, daar de mensch van zich zeiven even zo min iets wezenïyks, tot dien ftaat kan toebrengen,met opzigt tot deszelvs wordinge en voortduuring, als een doode ter verwekking en onderhouding van zyn leven.

V. Welke is de derde?

A. Die gefteldheid en werkzaamheid kan eindelyk dus genoemt worden, om dat hy die in dezelve leeft, niet meer onder de wet en haare heerfchappy is, maar onder de Genaade; daalde begenaadigde mensch bevryd is van de eisichen van Gods wraakvorderende geregtigheid, en door God in Christus, als een kind en Erfgenaam zyner beloften aangemerkt en behandelt word.

V. Draagt deeze ftaat des menfchen ook nog andere naamen?

A. Verfcheide, welke allen ons den aard en luister van den zeiven nader kunnen doen kennen.

V. Hoe word ze nog meer genoemd? A. Pf. LI. vs. 12. draagt ze den naam van L 4 een