is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van ABNER.

537

ABNER.

Geen vast Charakter ; niet het geen Joab voor David was ; hoewel nu een flachtoffer van jodb , zonder zulks verdiend te hebben. David gelooft: zeer veel aan hem verlooren te hebben, maar wy weeten in welk een licht hy hem beichouwde, en hoe veel voordeel hy daarby had (*).

Men ziet gaarne, dat hy 't langst by de familie van Saul uithoudt, üaar wordt zekerlyk een' goeden inborst en ftandvastigheid toe verëischt, zich gerust tegen de heerfchende party te verzetten , zo men dezelve voor de onderdrukkende houdt. Was die de party van David in zyne oogen, dan deed hy immers recht, dat hy lsbofeth onderfteunde (f). Ook by den veldflag tusfchen hem en Joab, geeft hy groote blyken van zyne gemaatigdheid. Het is immers edelmoedig, eenen woedenden vervolger te waarfchuuwerï ; hem zelfs een ander doel, alwaar ook lauwrieren konden geplukt worden, aantewyzen, om zich niet genoodzaakt te zien , hem zelfs te dooden (§)? Over 't algemeen heeft hem de oorlog , waaraan hy, als de voornaamlle Veldheer van Saul, zeer gewoon was , niet bloeddorstig

ge-

(*) Zie op bladz. 222. en volg. (f) 2 Sam. U, 8-10. (J) . - 18-23.

Mm 4