is toegevoegd aan uw favorieten.

De charakterkunde van den bybel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

522 Het CHARAKTER

zelfs tot zyn blykbaar nadeel. „ Sommigen pre„ diken Christus uit twistzucht, en niet zui„ ver, — want zy hoopen myne banden nog „ lastiger te maaken. Anderen doen het uit „ liefde; want zy weeten, dat ik om het Euan„ gelie te verantwoorden , hier ligge. Maar „ wat is 'er aan geleegen ? Wanneer C h s i s„ tus flechts op allerlei wyze verkondigd „ wordt , het moge uit zuivere of onzuivere „ oogmerken gefchieden, ik verheug my daarin,

en zal 'er my ook vervolgens fteeds over ver„ blyden (*> — Ik heb lust afteicheiden en by

Christus te zyn, 't geen ook voor my veel „ beter zou zyn, maar het is noodzaaklyker te „ leeven om uwentwil. — Het dient om meer ,, vrucht te verfchaffen (f)." Welk eene edele zelfverloogchening , zo zeer verfchillende van die, welke vooroordeel en dweepery heeft uitgevonden, welke gewilliglyk duizend bezwaarlykheden op zich neemt, die God niet eischt, en deugden , ingebeelde, onnutte deugden oefent , waartoe zy niet geroepen is! Paulus ziet, dat zyne vyanden in hunne Predikatiën ten doel hebben, hem nog meer te kwellen, de achting waarin hy ftaat, te doen verminderen, en by zo veele andere rampen hem nog van dien eenigen troost, de liefde naamelyk van zyne vrienden, te berooven. Nogthans is hy welgemoed —< meer dan welgemoed, blyde, dat evenwel de leer van Jefus algemeener bekend wordt. Hy ziet het einde van de loopbaan met vreugde;

ech-

(*) Philip. I, 16—1?>.

(t) I» 33» 24- 22.