is toegevoegd aan uw favorieten.

Het leven van Catharina II, keizerin van Rusland.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

220

HET LEVEN VAN

•773-

„ len, dat eenige hinderpaal of vertraaging „ werde toegebragt.

,, 10. De Kroon van Polen zal voor altoos „ verkiesbaar wezen, en alle orde van erf,, volging zal verboden blijven. Eenieder, „ die deeze wet zoude tragten te verbree-

ken, zal voor een vijand des Vaderlands „ verklaard , en uit dien hoofde vervolgd „ worden.

„ 2°. De vreemdelingen , die naar den „ throon ftaan , als meestal verdeeldheden „ en onlusten zaaiende, zullen daar van bij „ vervolg zijn uitgefloten , en het zal tot „ eene wet zijn , dat bij vervolg niemand, „ dan een Pool van afkomst, gebooren Edel„ man, tot Koning van Polen en Groot-Her, tog van Lithauwen verkiesbaar wezen zal. , De zoon of kleinzoon van eenen Koning , zal niet verkozen kunnen worden onmid, delijk na den dood van zijnen Vader of , Grootvader; en hij zal niet verkiesbaar , zijn dan na dat inmiddels twee regeeringen , zullen zijn afgeloopen."

„ 3". Het Staats-beftuur van Polen zal , voor altoos zijn en blijven een vrij, onaf, hangelijk Beftuur in de gedaante van een

Gemeenebest,."

„ 4% De-