is toegevoegd aan je favorieten.

De invloed en uitwerking van het christendom, op de vorming en den toestand der volkeren van Europa.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2^4 De tijden na

zitting te hebben in de Kapittels, en anderen daarvan geheel uitflooten (*).

De Paus wierd, in deze twaalfde en dertiende Eeuwen, van veele kanten in de engte gedreeven; en van daar is het, dat de ijverige Pausgezinden de voorzegging van Johannes , aangaande den , na duizend jaar, losgelaatenen vijand (f), zoo verklaaren, dat deze duizend jaar moeten gerekend worden, met de geboorte van onzen Zaligmaaker begonnen te zijn, en dat door den vijand of Satan de Beftrijders van Romen en derzelver Paus moeten verfiaan worden (§)• Het waare is, dat veelen tegens den Paus opftonden; en deze verdediginsmiddelen zoeken moest. Dezen vond hij daarin, dat hij de nieuwe Monniksorden oprigtte, die door hem beftonden en hem aanhingen. Zoo gelijk de Albigenzen, Waldenzen en Husfieten opkwamen, zoo ontftonden ook de Franciskaanen, Dominikaanen, Minoriten, Bedelmonniken, of met welke naamen men deze, door de gelofte van armoede, verbondene Orden ook noemen wil. Juist dit, dat zij door zulk eene ftrengen regel verbonden waren, en dat zij, daar door, een overblijfzel van de onthouding der eerfte Christentijden van rijkdom en wellust aan

den dag legden, maakte hen gefchikt, om hen tegenteftellen, aan de eene zijde, tegens de wellustige

Domheeren, en, aan den anderen kant, tegens de

Wal-

(*) Heinecc. Antiqnit. Lib. II. cap. IJL §. 9- H*berlin. Hift. Tom IX §. 45.

(t) Openb. XX. vs. 2, 3, 7.

(§) Bofluet Variat. II. Liv. XI. §. 204.