is toegevoegd aan je favorieten.

De Messias; heldendicht, in XX zangen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o DE MESSIAS.

veel grooter fmerten , dan gij leedt; maar hoe heeft Hij ook zich over mij ontfermd! Beor wilde zijne handen hemelwaard famenvouwen , doch kon niet. Even zoo, als zij Mofes, ten dage des veldüags, de handen ten hemel hielden; nedergezonken bragten zij dood aan ! en leeven ! als zij opgeheven waren : zoo hield Job zijne handen op. Tvaard. Nu fcheidde hij met blijdfchap van den verbaazenden, die hem verbleekt en fpraakloos aanzag. Job. Zie, de geftorvene, die eeuwig leeft, en nu weldra zal opvaaren in de hoogte der hoogten (hij wees met de fchitterende rechtehand plegtftaatlijk naar den hemel) Hij zelf heeft het over u nitgefprooken: Niet de blinde, noch zij, die hem baarde, noch hij, die hem geteeld heeft, hebben gezondigd! Hij is een getui. ge der heerlijkheid van God ! Zoo verliet hij Beor , die naauwlijks het aff'cheid kon doorftaan.

Abraham en Mofes zweeven bij het hooge tempelgewelf, zij ftaaren op de viering van

het