Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERHANDELINGEN

TER NASPORINGE

van de

WETTEN en GESTELDHEID

ONZES VADERLANDS:

waar by gevoegd zyn eenige ANALECTA tot dezelve betrekkelyk.

door een

GENOOTSCHAP

TE GRONINGEN PRO EXCOLENDO IURE PATRIO.

Derde Deel, tweede Stuk.

Te GRONINGEN, ByJACOB BOLT, mdccxcl