is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen ter nasporinge van de wetten en gesteldheid onzes vaderlands [...]. Door een genootschap te Groningen Pro excolendo iure patrio.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XVI

DE WlLCKOEREN

X I r.

Van den kethere.

Wat kethere fo der kethe joff kundighe boven dere zythen offmede rechters woordt, en boven dat breerf, fo breke he weder fynen fythen ene halve marck engl. Aldaer dar de zythen ontwe fpreket umme enen doem welk dar de mynre fythen off de maerre dat recht hebbet by den breve, foe gae dat voert. En wat redgiaen fo der teghen kethe, fo breke he ene halve marck engl. Soe we fo des breves gherecht en dar op horich wyl wefen, fo fy he des daghes fonder breckma,

XIII.

Van dagen to rechte.

De eerfte by veer enfen, de ander by enen pon de, de derde by enen fcill. totten veerden warve dene iechte to kethene umme alle fake hyr enne fy dat men antwoorden wylle.

X I V.

• - Van onhoricheit. Waer foe rechteren overhorighe handen