is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven van paus Clemens XIV. (Ganganelli.).

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2i4 TREKKEN

derkeerde, op dat zy, die misnoegen gegeeven hebben, zich wilden hervormen, en 'er, /jpoch verdeeldheid, noch affchaffing, plaats greepe. Ik zal tot het laatfte ui eerfte-niet komen, dan gedrongen door kragcige beweegredenen, op dat ten minften de nakomelingfchap my recht doe, ingevalle myne eeuw het my mogt weigeren. Dit is het niet, 't geen my bezig houdt, maar wel de eeuwigheid, tot' welke ik nadere, en die voor de Pausfen noch ontzachlyker is, dan voor de rest der menfchen. •

CXL. BRIEF.

Ik heb alle de moeite van de waereld, om myne hand genoegzaame kragt by te zetten, dat zy u aankondige, dat lambehtini niet meer beftaat, dan alleen in zyne Schriften en in onze harten. Zyn dood veroorzaakt my eene ontroering die my fchokt en doet bezwyken. Behalven de fmart, die ik gevoele over het verlies van eenen befchermer , en ik durve zeggen van eenen vriend, voorzie ik, dat, in weerwil der verdienften van het Sacro Colle. gio, niemand in ftaat zal zyn om zyne plaats te vervullen; en ik weet, dat men zyn verftand en zyne gemaatigdheid noch wel noodig had. - ■ ■ Het Roomfche Volk , 't welk zich

ver-