Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VADERLANDSCHE

GEOGRAPHIE,

O F

NIEUWE TEGENWOORDIGE STAAT

E N

HEDENDAAGSCHE HISTORIE

DER

NEDERLANDEN,

BOOR

W. A. BACHIENE,

IIOOGLEERAAR IN DE STERRE- EU AARD* RYKSKUNDE EN PREDIKANT TE MAASTRICHT , LID VAN DE HOELANDSCHE MAATSCHAPPY DER WEETENSCHAP% PEN TE HAARLEM, ENZ.

TWEEDE DEEL. ZEELAND EN UTRECHT.

met veele afbeeldingen.

Te AMSTERDAM by É. GARTMAN, W. VERMANDEL en J. W. SMIT.

MO 0 C X C I.

Met Privilegie van de Ed, Gr. Mog. Heeren Staaten van Holland en Westfriesland.

Sluiten