is toegevoegd aan je favorieten.

Gebeden der Portugeesche jooden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor het Nieuwejaarsfeest. 237

5. Dit is eene inftelling voor Israël, een be- » yyyt vel van den God Jacobs. i-aajli.'

nwnon Vyt

Wegens alle Landen word op dees' dag beflooten: over het een het zwaard, over het ander den vrede, over dit den hongersnood, wegens dat den overvloed; op den zeiven worden de menfchen onderzocht om hen tot leeven of dood te gedenken. Wie word op dees' dag niet.onderzocht? daar zig de geheugenis aller werken voor U opdoet, als ook 's menfchen verrichtingen en daaden, elkers gedrag en fchreeden, peinzingen en listen, en het inzicht zyner handelingen. Gelukkig de mensch , die ö niet vergeet, en de fterveling die zig in ü vcrfterkt, want zy die U nafpeuren zullen nooit wankelen; ja de geenen die op U vertrouwen zullen nimmer te bloozen hebben, De geheugenis van al het gefchapendom verfchynt voor U en Gy onderzoekt de werken van hen allen. Dus hebt Gy U Noach met liefde herinnert, en hem met het woord van verlosfing en goedertierenheid bezocht, wanneer Gy de wateren van den Zondvloed deed ftroornen, om alle fchepfelen voor de boosheid hunner werken te verdelgen; aldus , 6 HEERE onze God ! is zyne geheugenisfe voor U gekomen, om zyn nagefiacfes als het ftof der aarde, en zyne nakomelingen als het zand (aan den oeve.-) der zee te vermenigvuldigen; gelyk in Uwe H. Wet is aaa? getekent: