is toegevoegd aan uw favorieten.

Het overvloeijend herte, of Nagelatene verzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HERTE. si$ Op Figuur LXVIII. [3 e arm, die 'c hert den Heere opdraagd, Word kragtig door geloov en hoope Gedeund, cn heilzaam ondcrfchraagd;

Tot dat haar tyd is weggeloopen, Met alles wat de voet verftiet; Maar heemels goed ontdraagt hy niet.

Maak plaats.

w

eg weereld met uw Harige lift, Van 't edele geloof vertreeden;

Gy hoord niet in der zielen kift. Leg uit het herte daar beneden,

Op dat 'er plaats en ruimte zy, Voor hem die 't huis des levens bouwde;

Of anders gaat zyn gunft voorby., Van by u zyn verblyf te houden.

O 4