is toegevoegd aan uw favorieten.

Het overvloeijend herte, of Nagelatene verzen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tï6 Het overvloeijend

Verheeven. y zien den Zaai'gen Heemel open, Hoe wel niet met een fchouwend oog, Maar door 't geloof en in de hoope, Tot dat de geelt het lyf ontvloog, ó! Zaal'ge heemel hoog van waarde,

Wat is hy wys en welgezind, Die u, voor deeze fnoode aarde, Omhelfd, en hertelyk bemind.

Eph: IV. vers ai -24.

T

JLndien gy maar hem gehoord hebt, en door hem geleerd zyt, gelyk de waarheid in Jezus is:

[ Te weet en ] dat gy zoud afleggen, aangaande de voorige wandelingen, den ouden mens, die verdorven word door de begeerlykheid der verleidinge:

En dat gy zoud vernieuwd worden inden geefl uwes gemoeds,

En den hieuwen mens aandoen, die na God gefchapen is in waare regtvaardigheid en heiligheid.

Vm-