is toegevoegd aan uw favorieten.

Heilige geographie of Aardrykskundige beschryving van alle de landen, enz. in de H.S. voorkomende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

io86* BLADWYZER.

Legio: eene Stad in Paleftina, door de Romeinen gefticht. II.

973-975.

Lesbus: een van de Eilanden der Egeefche Zee. III. 900, 901.

Levant: waar gelegen. III. 641.

Levi: waarom, deeze Stam, buiten de deelinge van het Land Kanaan, wierd uitgefloten. I. 584—588- Hun wierden verfcheidene Steden der andere Stammen toegeëigend. 588— 593. De inkomften der Leviten. 593—595. Welke ftrekten ter betooninge , voor den dienft des Heiligdoms. 595— 597. Waarom , deze inkomften beftaan moeften, in de Tienden. 597—599. OnderJcheid tusfehen de Leviten en de Priefteren. 599- 6cr Lyft der Levitiftbe Steden. 603— 605.

Libanons Gebergte: deszelfs gelegenheid. 1,184.185. Onderfcheidinge. in Libanus en Antilibanus. 185,186. Naams«orfprong. 186, 187. Deszelfs vruchtbaarheid. 187,188. Allermeeft in Cederboomen. 189, 190. Waar van ten zinnebeeld verftrekt. 191,192.

Libanon: een verbloemde naam der Stad Jerufalem. II. 77.

Libuknie : ten deel van lllyrie.

III. 888, 892.

Libna: eene Stad, in Juda, waar door aanmerkenswaardig. II.

682,683-

eene der Legerplaatzen

der IsraSliten, in de Woeftyne. III. 332.

Alléfgarat. IL 210.

Livias: een Slot, in deOverjordaanfche Landftreek. II. 1172, 1173-

Lod; zie Lydda.

Lucbtsgefteldheid des Joodfche» Lands. I. 58—70. Lud, Sems Zoon, is de Stamvader der Ly diers, in Natolie.

IU. 144.

Luz of Luza: eene Stad, in Samarie. II. 887.

zie Bethel. Van eene andere Stad Lux., in het Land der Hethiten : zie II. 4ï6—418.

Lycie : een der Wingeweften van Afie. III. 680.

Lydda: eene Stad, in Judee', in de Schriften van het Nieuwe Teftament zeer bekend. II.

735-743-

Lykaonie: een der Wingewesten van Afie. III. 673. Lykus: eene Rivier, in Natolie.

III. 644.

Lyftre : eene Stad, in Lykaonie. in de Reizen van Paulus, gedacht. 111. 676, 677. De geboorteplaats vanTimotbéus.ólS. M.

Maacha: eene Stad, in Syrië.

III. 460—462.

Maaftricbt: de naamsbeteekenisfe deezer Stad. II. 1166. in de Aanteekeningen.

Macedonië : een der Romeinfcbe Wingevefien , in Griekenland. III. 794. In deeze Landftreek heeft de Apoftel Paulus, verfcheidene Chriften Gemeenten geplant. 795-798.

Machane-Dan. II. 698.

Macbarus: een Bergflot, over den Jordaan : alwaar Jobannes de Dooper onthalft is. II.

1175, II77Machabeën: zyn, eenigen tyd, befchermers en beftierders des Joodfchen Volks geweeft. I.

856-870.

Macbptla: Spelonke en Begraafplaat-