is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( iep 3

maken conform mitten anderen. Ende zoé

wie bouen nyet en comrnen, fal d'Aduocaet voir verclaeren heure opinie.

TTem die Gedeputeerden van den Steden * hebben oick angenomen te rapporteren , ende heuren laft inne te brengen bouen te Houe ten voirfz 8. January defe poincten :

TN den eerften. Op te Ordonnantie van Yperen, om te voirfien den armen Luyden, dat fe nyet meer en loopen bidden in Kercken,

CEcundo. Van een Hooft te leggen onder ^ Ooilkenfplaete tot berginge van den Scepen.

'T'Ertio. Te voirfien op te Monipolien van Scipperen, Veerluyden , Wagenaers, ende diergelicke, ende die rebellen Bootfgefellen in den grooten Scepen varende Ooft endeWeft, achteruolgende het concept by den Rentmeefter van Zeelant ouergegeuen.

QUarto. Te fpreecken mitte Heere van Berge op te ongeregeltheyt van den Scepen, Scipperen ende 't Hooft van den ©uden Bofch ende 't Veer van Dordrecht.

Dach-

21. Üecei bris.