is toegevoegd aan je favorieten.

Karel van Karelsberg of Tafereel van de menschelyke ellende.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2cö karel van

foorten van aarde noemen wy met één woord, drek.

Ik. En zo doende zullen zy ook wel van de meenigvuldige werken van God, welke ons omringen, geen gebruik weeten te maaken ?

L a a e n w. In 't geheel niet. Planten, welke wy niet kennen, wieden wv uit; en de dieren, welke wy niet kennen, Haan en trappen wy dood.

Ik. En van de aardrykskunde zal dan nog minder aan de kinderen gezegd worden ?

Laakenw. Ja, iets van het land Kanaan, JMefopotamië , Asfyrië en Egipten.

I k. Ook niet van Polen en Rusland ?

Laakfnw. Ik geloof niet, dat die naamen nog ooit in de fchool genoemd zyn , zolang als zy de fchool is geweest. Veele burgers ftaan in de verbeelding, dat de Rusfen nebben hebben.

Ik. Maar wat hebben zy dan voor ligchaamelyke oefeningen? Worden de jongens niet geoefend in het loopen, en

fprln-