is toegevoegd aan uw favorieten.

Holland onder de regeering van keizer Karel den vijfden; bij den overdragt der nederlanden aan [...] zijnen zoon koning Philips den tweeden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *4* )

»55*

rale Staten geaccordeert waren om onderhouden te werden tot defenfie van defe Landen , en omme te wederftaen alle fubitie invallen die by de Vyanden op de felve Landen gedaen fouden mogen werden, dewelcke gedeftineert waren gedeyldt te werden in vier benden, de voorfz Generale Staten fouden willen accorderen de onderhoudeniffe van drie duyfent Paerden, of daer omtrent, en dat defelve in veerthien Benden gedeeldt fouden mogen werden, mits dat het ander getal van Ruyteren Syne Majefteyt niet genoeg dachte tot de voorfz defenfie , omme redenen in de voorfz Propofitie breder verhaelt , feggende en verklarende de voorfz Staten, dat alfoo 't concept en accord van de onderhoudinge van de voorfz twee duyfent Ruyteren, met 't geene daer aen dependeert, gedaen en gemaeckt is by de generalité van de Staten, de veranderinge van dien by henlieden oock behoort te gefchieden, ende dat fylieden bereyt zyn hun tot dien eynde te vinden by de andere Staten, om daer op met hunïuyden te communiceren.

Ende aengaende 't tweede poinét. van de yoorfz Generale Propofitie, daer by Syne Majefteyt begeert dat die communicatie op het ftuck van den Soute met den eerften . haer voortgangh foude mogen hebben, ende dat 't geene die defelve communicatie begeerdt hebben, hun by dpn anderen fouden voegen , omme daer op te befoigneren ,

ver-