is toegevoegd aan uw favorieten.

Menzikoff. Treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

8a M £ N Z I K O F F.

BIRON.

Ik heet Gustaaf, en ben de jongflc van zyn Loc-ten.

MENZIKOFF. Dan zyt ge niet gedoemd naar deze woesteny.

BIRON.

'k Ben hier uit eigen keuze, en 't keeren ftaat my vry.

MENZIKOFF.

6 Onwaardeerbre trouw!

EUDOXE. Wie kon zulks ooit vermoeden! IWAN.

Gy naamt vrywillig deel in onze tegen fpoeden ?

MENZIKOFF. Verberg my niet wat u hiertoe heeft aangefpoord.

BIRON, tegen Menzikoff. Ik wierd van jongs af aan door uwen lof bekoord. Ik had aan alle zyde uw wysheid hooren roemen, En u de waare bron van Ruslands grootheid noemen; Want de eer, die 't vlug gerucht een' Opperheerfcher geeft, Behoort niet minder aan den Raadsman dien hy heeft: Een Vorst, hoe groot hy zy, kan nimmer wondren werken Als oordeel en beleid hem niet in 't heerfchen fterken. Vervuld van eerbied voor uw deugd en kundigheid, Wierd ik door mynen Oom naar 't Rusfisch Hof geleid, Alwaar myn Broedren reeds ten top van glori fteegen. Verbeeld u, zo gy kunt, hoe fterk 't my moest beweegen, Toen ik u by Cazan met al uw Maagen zag. Nog jaagt my 't angstig harte op 't denkbeeld van dien dag. Men had my geen bericht vaAi uwen ramp gegeeven.

Ik