is toegevoegd aan uw favorieten.

Grondbeginzels der hoogere meetkunde [...]. Kunnende dienen tot een vervolg [...] op de Grondbeginzels der meetkunst van den heer Pibo Steenstra.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 I Boek. IL Hoofdfluh

Fig.

2,2. 22.

waar door HM+MI=GI~AB wordt: dan zullen M punten van de Ellips zyn; door welken dezelve kan befchreeven worden.

II. constructie. Werktuiglyh

Neem een draad, van dezelfde lengte als de gegeeven groote as AB, en maak zyn uiteinden vast in de beide brandpunten H en I. Span vervolgens den draad ftrak, door middel van een pen M, en draai dezelve, den draad altyd ge. ipannen houdende, rondom de brandpunten om; dan zal deeze pen den omtrek van de Ellips beiehryven.

Dat te doen zvas.

I. GEVOLG.

% 119. Als de beide asfen, of één derzelven ffiet den Parameter gegeeven zyn, kan men door §111 de brandpunten vinden; en dus ook, in deeze gevallen, de Ellips befchryven.

II. GEVOLG.

§. 120. Gegeeven zynde de brandpunten Ff en I, benevens eenig punt M, naar welgevallen, buiten de lyn Hl, kan men, door dezelfde Gonftructien, de Ellips befchryven.

BYVOEGZEL.

%. xai. Aisde as AB dezelfde blyvende, de brandpunten ^H^en Ltot elkander naderen, zal de

Ellips