Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PERSOONLIJKHEID.

Vrijmetselarij neemt als grondslag aan, volgens art. 2 sub 4, der Ordegrondwet, de erkenning van de hooge waarde van de menschelijke persoonlijkheid.

Wat is echter onder menschelijke persoonlijkheid te verstaan ?

In het dagelijksche leven is men al te licht geneigd dit begrip synoniem te beschouwen met ons individueele bestaan. Nu is uiteraard de persoonlijkheid zonder individueele verschijning ondenkbaar, maar beide begrippen hebben toch een geheel verschillend karakter.

De term individu wijst slechts op een zelfstandig bestaand wezen in de stoffelijke natuur en dit individueele bestaan heeft de mensch met alle andere levende wezens gemeen.

Aan de term persoonlijkheid ligt echter het bewustzijn ten grondslag. Prof. Bolland heeft gezegd „als eenheid van individualiteit en bewustheid heet de mensch een „redelijk wezen" en in dien zin is hij „persoon".

De persoonlijkheid wordt geboren zoodra de mensch zich van zijn redelijkheid, d.i. van zijn geestelijk wezen, bewust wordt.

Persoonlijkheid is derhalve de geestelijke mensch. Let wel, dat gesproken wordt van geestelijk, niet van verstandelijk.

Het verstand is analytisch, ontledend, scheidend, maar de geest, de rede, is de algemeene, de bindende, de tot eenheid voerende idee, die in den mensch en in den mensch alleen tot zelfbewustheid komen kan en alsdan de vrije persoonlijkheid doet geboren worden.

Geest en vrijheid zijn synoniem naar het woord van Hegel „Das Reich des Geistes ist das Reich der Freiheit". Maar ook hier zij men bedacht de vrijheid

Sluiten