Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tenrijk vereenigt in zich op zoo ideale wijze als een gebakken biefstuk of een gebraden ossehaas, smakelijkheid, gemakkelijke verteerbaarheid, groote voedzaamheid en opwekkende werking.

De afgezaagde verhalen over Hindoekoeriers, Zuid-Amerikaansche mijnwerkers, Russische moejiks, enz. enz., die uitsluitend vegetarisch leven en toch tot zoo fabelachtige physieke praestaties in staat zijn, hebben niet de minste waarde voor ons die in een geheel andere wereld, in geheel andere verhoudingen leven. De eischen die men aan ons zenuwstelsel, aan onze hersenen stelt zijn van geheel anderen aard dan die van menschen wier bestaan geheel gevuld wordt door de machinale rhythmische werking hunner spieren. Ons leven eischt: rusteloozen arbeid van hoog-gecoördineerde fijnere bewegingen, steeds gespannen aandacht, voortdurend wisselende conceptie-noodzakelijkheid, onophoudelijken dwang tot snel beraden en vlot besluiten. Aan allen die onder één of meer van die eischen, den strijd des levens moeten voeren, biedt vleesch een smakelijk, opwekkend, reeds in beperkte hoeveelheid toereikend voedsel.

Laatste vraag: is vegetarisch dieet gezond? Wel ja. Vooral als het aangevuld wordt door behoorlijk voedsel van dierlijken oorsprong (melk, boter, kaas, eieren). Maar het is niets gezonder dan een op verstandige wijze geregeld gemengd dieet. Men hoort zoo vaak verhalen van menschen die jaren lang aan allerlei narigheden gesukkeld hebben, maar van stonde af aan, dat zij vegetariërs geworden zijn, gezond zijn geworden, zich frisch en lekker zijn gaan gevoelen, kortom als betere menschen zijn herboren. Dat zou alles veroorzaakt zijn door het vervangen van 100—150 gram rundvleesch per dag door erwten of linzen .... En men vergeet, dat het overgaan tot de „vegetarische leefwijze" gewoonlijk gepaard is gegaan met: 1. vroeg naar bed gaan, vroeg opstaan; 2. flink baden; 3. veel wandelen en vaak nog: 4. lichaamsoefeningen van verschillenden aard. Als al die wonderbaarlijk genezenen nu eens hun gewijzigde leefwijze voortzetten, bij gemengd dieet, dan zou men zien, dat in den gunsitigen invloed van het nieuwe régime, de plantenkost bijzaak, de rationeele leefwijze hoofdzaak is. Behoudens misschien in bepaalde ziektegevallen. Het drijven der vegetariërs samenvattend zou ik zeggen: c'est trop de bruit pour un beefsteak!

Sluiten