Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zekers weten als over de vermoeienisstoffen welke bij spierarbeid vrij komen. Maar de hoofdzaak blijft: intellectueele arbeid is evenzeer „arbeid", beteekent evenzeer verbruik, en heeft evenzeer een vermoeienden invloed als welke spierarbeid ook.

35. HELDERZIENDHEID.

Onlangs vond men in verscheiden Fransche mondaine bladen verhalen over iemand die zonder hulp van zijn oogen met zijn buik op zijn horloge kon kijken. Dergelijke vermeende gevallen van helderziendheid vindt men telkens hier en daar beschreven, en het verloop is gewoonlijk ongeveer gelijk. Eerst in een dagblad wat schuchtere aanduidingen die meer twijfel dan geloof wekken. Dan bemoeit zich iemand met het geval die meer goeden wil dan inzicht bezit, aldus overtuigd raakt van de bijzondere vermogens van het sujet en in woord en geschrift voor de wezenlijkheid van het wonder gaat ijveren en het een zekere kortstondige beroemdheid in enger of breeder kring verschaft. Dat duurt dan net zoo lang, tot een critischer geest zich de zaak aantrekt en een onderzoek instelt, dat het wonder niet kan doorstaan. Toevallig las ik onlangs de geschiedenis van zoo'n geval, vermeld in de Memorials of Liverpool voor het jaar 1817. Een zekere miss M'Avoy, wonende St. Paul's Square, oud 19 jaar, werd plotseling gedeeltelijk verlamd en blind. Gedurende haar ziekte ontwikkelde zich allengs bij haar het vermogen drukletters te kunnen lezen en kleuren te herkennen, door betasten met haar vingers.

Natuurlijk wekte deze zaak, welke zich spoedig buiten den kring van haar gezin en van haar bloedverwanten verbreidde, veel belangstelling en talrijke bezoekers kwamen van het wonder genieten. Miss M'Avoy las en herkende, natuurlijk geblinddoekt, alles wat men haar voorhield en wat zij aanraken mocht. Geld- of winzucht was volstrekt buitengesloten: de ouders van het meisje waren bemiddeld; geld werd voor het toonen der wondervermogens niet gevraagd. Men ziet, alle vereischten voor een echt wonder zijn aanwezig: wat voor belang, vraagt de naïeve leek, kan zoo n ongelukkig ziek jong meisje er bij gehad hebben, om de comedie, helderziend te zijn,

Sluiten