Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te weten komen en die toch even goed een deel van de maatschappij vormen. De mededeelingen, die Raye over hen doet, zijn vaak in mineur gesteld; zij worden genoemd, als er iets met hen gebeurd is,

en dat „iets is vaak ver van opwekkend; een straf, die hun wordt opgelegd,een ongeluk, dat hen treft! De gangbare historie is zoo vaak die van den staat

en van de klassen, die daarin de hoofdrol spelen; het feit alleen, dat de schrijver ons inlicht omtrent het leven van die ongetelde schare, waarover we gewoonlijk zoo bitter weinig te weten komen, maakt zijn handschrift voor ons tot een bron van geheel eigen karakter en ongewone beteekenis.

Maar laat ik allereerst iets vertellen van den man, aan wien we het handschrift te danken hebben. Jacob Bicker Raye, die van 1703 tot 1777 leefde, behoorde van vaderszijde tot een familie van Waalsche refugiés, die zich na den val van Antwerpen in Amsterdam vestigde en als suikerraffinadeur tot welstand

kwam. Later trok zij zich uit de industrie terug en verwierf familiebezit te Maarsen. Jacob's moeder stamde uit de familie Bicker, welker naam aan de zijne werd toegevoegd. Tot de regeeringsambten hebben de Raye's het niet gebracht; toch stonden zij

Sluiten