Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MEDEDEELINGEN DER KONINKLIJKE AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN TE AMSTERDAM, AFDEELING LETTERKUNDE

RUBRIEK B: GESCHIEDENIS, VOLKENKUNDE, RECHTSWETENSCHAP

DEEL 62 (1926)

No. 1. F. M. Th. BÖHL, De geschiedenis der stad Sichem en de opgravingen aldaar ■' 0-40

2. M. W. DE VISSER, De Buddhistische ceremoniën van berouw

in Japan "

3. C. VAN VOLLENHOVEN, Omtrek van het administratie/recht „ 0.40

4. G. J. HOOGEWERFF, De Nederlandsche kunstenaars te Rome

in de XVIIe eeuw en hun conflict met de Academie van St. Lucas „ 0.40

„ 5. N. J. KROM De ondergang van Qrïwijaya 0.40

DEEL 64 (1927)

No. 1. W. J. M. VAN EYSINGA, De Imperial Conference van 1926 ƒ 0.40

DEEL 66 (1928)

No. 1. P. C. MOLHUYSEN, De briefwisseling van Hugo Grotius . . f 0.50 2. C. VAN VOLLENHOVEN, L'édition de 1631 du De jure

belli ac pacis de Grotius (162S) 0.50

„ 3. W. B. KRISTENSEN, De goddelijke bedrieger 0.50

„ 4. C. W. VOLLGRAFF, Opgravingen te Argos 0.90

5. H. BRUGMANS, Nieuws over het Oera Linda Bok? . „ 0.50

6. E. M. MEYERS, Vergelijkingen met breuken in middeleeuwsche

rechlsteksten " "

DEEL 68 (1929)

No. 1. J- P- B. DE JOSSELIN DE JONG, De oorsprong van den godde-

lijken bedrieger ^ 0.60

2. J. HUIZINGA, Over een definitie van het begrip geschiedenis . „ 0.40

3. F. D. K. BOSCH, Buddhistische gegevens uit Balische handschriften „ 0.90

4. C. VAN VOLLENHOVEN, Recherches concernant le „De iure

belli ac pacis" de Grotius (1625), faites aux Archives Nationales de France par L. V. Ledeboer, (IJ résultats provisoires 0.30

5. W. J. M. VAN EYSINGA, Het Juristencomilé-1929 in zake het

Permanente Hof van Internationale Justitie van den Volkenbond „ 0.40

6. P. GEYL, Nederland's Staatkunde in de Spaansche Successieoorlog „ 0.60

Sluiten